Την Κυριακή 22-04-2018, στην πόλη της Νάουσας, κατά τη διεξαγωγή του 16ου Δρόμου Θυσίας, αποφασίζονται :